EULALI ARCOS SIGÜENZA, col·legiat 19336 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1991
 • Màster en Dret Concursal ICAB
 • Curs sobre comptabilitat i anàlisi econòmico-financera ICAB
 • Curs sobre Dret Societari ICAB
 • Curs sobre Societats de Responsabilitat Limitada ICAB
 • Curs sobre Arrendaments Urbans ICAB
 • Curs sobre Dret de l’Habitatge i immobiliari ICAB
 • Curs sobre Dret Hipotecari ICAB

earcos@ad-advocats.cat

M. CARME DOMÍNGUEZ CORCHERO, col·legiada 19444 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1991
 • Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB
 • Curs de Dret Matrimonial Civil ICAB
 • Curs sobre especialització en violència domèstica ICAB
 • Curs sobre Novetats en Dret de Família
 • Assistència i participació en diversos seminaris sobre Dret de Família

mcdominguez@ad-advocats.cat