Dret Civil

* Procediments Civils davant la Jurisdicció Ordinària

* Reclamacions de quantitat

* Procediments arbitrals

* Execució de sentències i de tot tipus de resolucions judicials i arbitrals

* Obligacions i contractes

* Dret immobiliari i de la construcció

* Arrendaments urbans

* Dret successori, testaments i tramitació d’herències

* Reclamacions relacionades amb la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris

* Procediments relacionats amb la Llei de Propietat Horitzontal i comunitats de propietaris

Dret de Família

* Divorcis i separacions, tant de mutu acord com contenciós

* Unions de fet

* Procediments de guarda i aliments de menors

* Modificacions de sentències de divorci i guarda de menors

* Execució de sentències relacionades amb el Dret de Família

* Procediments d’incapacitació

Dret Mercantil

* Constitució de societats mercantils

* Negocis i contractes relacionats amb accions i participacions socials

* Estudi i redacció de pactes entre accionistes i socis

* Protocols familiars

* Preparació i tramitació d’augments de capital i tot tipus de modificacions estatutàries

* Fusions i escissions de societats

* Assessorament a òrgans d’administració societaris

* Impugnació d’acords socials

* Dissolució i liquidació de societats

* Contractació mercantil

* Procediments judicials de tot tipus relacionats amb l’àmbit empresarial

Dret Concursal

* Procediments concursals: Sol·licitud i tramitació del concurs

* Assessorament a creditors concursals